2014 Sommarträff Hjuken

Vi fortsätter följa i Spinnel-Annas fotspår. Efter Tavelsjö flyttade den nygifta Spinnel-Anna till Hjuken, där vi träffades 20 juli 2014. Tio år senare köpte de marken i Storsandsjö där hon bodde resten av sitt liv.

2012 Sommarträff Västerhiske, Umeå

Den 12 augusti 2012 träffades vi på Västerhiske där Spinnel-Annas levde sina första tre år med sin familj. Anders Lidman, Umeå kommun berättade om Västerhiske/Grubbes historia och med hjälp av gamla och nya kartor visade han var soldattorpet, där Spinnel-Anna bodde...