Svenska flaggan och midsommarstång

Kontakta oss

Hör gärna av dig via vår föreningsmejl info@spinnelanna.se när du har frågor eller ett förslag.

Vill du kontakta någon i styrelsen direkt finns mejladresserna nedan.

Styrelsen år 2020

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Frågor, idéer och synpunkter

Vi söker hela tiden efter fler personer som vill delta och utveckla arbetet i föreningen. Fundera på om du själv vill, hör med dina närmaste och andra släktingar. Om du har en fråga, en idé eller ett förslag får du gärna kontakta oss via vår föreningsmejl info@spinnelanna.se eller direkt till någon av oss i styrelsen.

Frågor om släktträffen i USA usa2020@spinnelanna.se

Vi finns på Facebook

Spinnel-Anna Släktförening/Association

Kontakta oss

Vi finns på facebook.

Facebook

Email

Funderar du på något eller vill uppdatera uppgifter?