Vi fortsätter följa i Spinnel-Annas fotspår. Efter Tavelsjö flyttade den nygifta Spinnel-Anna till Hjuken, där vi träffades 20 juli 2014. Tio år senare köpte de marken i Storsandsjö där hon bodde resten av sitt liv.