Stort tack till alla som tog sig tid att komma på årsmötet söndag 24 mars 2024. Även i år hade vi en deltagare från USA via Teams. Under mötet föredrog styrelsen verksamhetsåret som gått, ekonomisk redovisning samt inblick i år 2024. Vi berättade även om det pågående arbetet med släktträffen år 2025 som kommer att hållas i Umeå och Vindeln. Vi söker nya medlemmar så hör gärna av dig till oss om du vill vara med, info@spinnelanna.se

Styrelsen som valdes består av följande ledamöter:

Ove Persson, ordförande, 2 år

Jan-Åke Karlsson, kassör, 2 år

Britta Strömgren, sekreterare, 2 år

Sofie Johansson, ledamot, 2 år

Håkan Gustafsson, revisor, 1 år

Till valberedning valdes:

Styrelsen

4 personer vid ett bord
Ordförande Ove Persson, kassör Jan-Åke Karlsson, ledamot Sofie Johansson och medlem Tommy Sandström efter väl genomfört Årsmöte.