Släktträffar

Här kommer information om nästa och tidigare släktträffar att publiceras.

Vi ser väldigt mycket fram mot nästa träff.

Med jämna mellanrum anordnas släktträffar för ättlingarna till Spinnel-Anna. Sedan 1960 har det varit 13 stycken varav fyra i USA och Kanada. 1990 bestämdes det att träffarna skulle infalla vart femte år. Varannan gång ska de vara i Sverige och varannan gång i antingen Kanada eller USA. År 2020 blev ett annorlunda år och släktträffen i USA fick skjutas framåt i tiden. När det blir vet vi inte ännu.

Släktträffen i USA 2020 (2021)

Planeringsgruppen i USA för släktträffen siktar in sig på att ta nya tag i januari 2021. För att se om det är möjligt att genomföra en träff med preliminära datum 15-19 juli. Beslutet om det blir av eller inte beror på hur spridningen av coronviruset och...

Kontakta oss

Vi finns på facebook.

Facebook

Email

Funderar du på något eller vill uppdatera uppgifter?