Storsandsjö

Släktträffar

Här kommer information om nästa och tidigare släktträffar att publiceras.

Med jämna mellanrum anordnas släktträffar för ättlingarna till Spinnel-Anna. Sedan 1960 har det varit 15 träffar varav tre i USA och två i Kanada. 1990 bestämdes det att träffarna skulle infalla vart femte år. Varannan gång ska de vara i Sverige och varannan gång i antingen Kanada eller USA.

Vi ser väldigt mycket fram mot nästa träff.

År 2020 blev ett annorlunda år och släktträffen i USA fick skjutas framåt i tiden på grund av coronavirus och de restriktioner pandemin medförde. I februari 2021 beslutades att skjuta på släktträffen på obestämd tid. Vi beklagar att vi behöver lämna det beskedet men vi vill inte riskera släktingars liv och hälsa.

Vi får se tiden an och hoppas på en släktträff någon av de kommande åren.

Storsandsjö i P4 Västerbotten 10 november

Uppdatering 10 november, kl 16.30. Om du inte hann lyssna på förmiddagen kan du lyssna på inslaget genom att klicka på länken https://sverigesradio.se/avsnitt/1823162 De första 25 minuterna innehåller två intervjuer, Jan-Åke Karlsson och Sofie Johansson samt...

Släktträffen i USA 2020 (2021) – uppskjuten på obestämd tid

Planeringsgruppen i Platte har meddelat att de ställer in släktträffen i år också med hänvisning till corona och smittrisken. Ett klokt beslut tycker vi i styrelsen. Vaccinationerna har bara just påbörjats och vi avråds från att resa. Så här säger Plattekommittén:...

Tidigare släktträffar

Släktträffar genom åren 1960 Storsandsjön. Boken ”Spinnel-Annas släktingar” publicerades, författare Alfred Zingmark. 1963 Vindeln, hembygdsområdet, se bild nedan. 1965 Storsandsjön. De flesta som var med skrev sitt namn i en "gästbok". Minnesstenen restes på...

Kontakta oss

Vi finns på facebook.

Facebook

Email

Funderar du på något eller vill uppdatera uppgifter?