Sommarträffen 2017 hölls i Storsandsjö 22 juli som ett samarrangemang med byns trivseldag. Vi hade bland annat gäster från Grand Haven, Michigan, USA.