Vi har skapat ett formulär på webben för dig som hellre vill fylla i dina uppgifter till släktregistret digitalt. Två frågor är obligatoriska för att vi ska kunna nå dig om vi har frågor och det är ditt namn och din e-post. I övrigt är frågorna valfria. Vi har skrivit lite hjälptext till vissa frågor så att det blir lättare att förstå vad vi behöver få veta. Alla frågor finns också på engelska för våra släktingar i Nordamerika.

När du klickat på ”Skicka” får du automatiskt ett svarsmejl med dina inskickade uppgifter. Vi använder dina inskickade uppgifter enbart till att hålla vårt släktregister så komplett som möjligt.

Formuläret hittar du på https://spinnelanna.se/slaktregistret/ Skrolla ned en bit så hittar du formuläret.

Tack för att du bidrar till att hålla vårt släktregister uppdaterad!
Styrelsen Spinnel-Anna släktförening

We have created a form on our web for those of you who prefer to register your information for the family database digitally. Two questions are mandatory, your name and your email, so we can reach you if we have questions. All other questions are optional. We have written some help text for some questions so that it is easier to understand what we need to know.

When you click on ”Send”, you will automatically receive a reply email with your submitted information. We use your submitted information only to keep our genealogy as complete as possible.

You can find the form at https://spinnelanna.se/slaktregistret/  Scroll down a bit and you will find the form.

Thank you for helping to keep our genealogy database up to date!
The board Spinnel-Anna family association

Gamla eken i Broparken, Umeå. The old ok-tree in Broparken, Umeå.