Den 12 augusti 2012 träffades vi på Västerhiske där Spinnel-Annas levde sina första tre år med sin familj. Anders Lidman, Umeå kommun berättade om Västerhiske/Grubbes historia och med hjälp av gamla och nya kartor visade han var soldattorpet, där Spinnel-Anna bodde 1724-1727, troligtvis låg. En ny väg på platsen har fått namnet Spinnvägen. Vi tog oss upp på Röberget. Föreningen bjöd på fika.