På senaste styrelsemötet beslutade vi att nästa Släktträff sker här i Sverige 2025. Då bibehåller vi 5-år intervallet. Vi har precis börjat planera och titta på tänkbara aktiviteter vid träffen. Träffen kommer att vara mindre i omfattningen än förra gången. Vi återkommer med mer information längre fram när vi har kommit längre med planeringen.

Vi behöver vara många personer som kan bidra med olika typer av arbetsinsatser, både i planeringen och när det händer. Så hör gärna av dig till oss redan nu så är du med redan från början. 

Styrelsen Spinnel-Anna släktförening

Next Family Reunion in Sweden 2025

At the last board meeting, we decided that the next Family Reunion will take place here in Sweden in 2025. Then we will maintain the 5-year interval. We have just started planning and looking into possible activities at the Reunion. The Reunion will be in smaller extent than last time. We will come back with more information later when we have gotten further with the planning. 

The board of Spinnel-Anna Family Association

Storsandsjö
Släktträff i Storsandsjö 2015