Det blev ett glatt och trevligt gäng på 25 personer kom på sommarträff i Vindeln söndag 28 juli 2019. Föreningen bjöd på fika på Café Mjölnaren. Förutom prat, skratt och trevlig samvaro med släktingar gav styrelsen också lite information om USA-resan till Platte, South Dakota som sker i mitten på juli år 2020.