Stort tack till alla som tog sig tid att komma på årsmötet söndag 19 mars 2023. För första gången hade vi en deltagare från USA via Teams. Under mötet föredrog styrelsen verksamhetsåret som gått, ekonomisk redovisning samt en inblick i år 2023. Vi berättade även om det påbörjade arbetet med släktträffen år 2025 som kommer att hållas i Umeå och Vindeln.

Styrelsen som valdes består av följande ledamöter:
Ove Persson, ordförande
Jan-Åke Karlsson, kassör (1 år kvar)
Britta Strömgren, sekreterare (1 år kvar)
Sofie Johansson, ledamot
Karl Markström, suppleant
Håkan Gustafsson, revisor

Till valberedning valdes:
Styrelsen

Deltagarna på årsmötet 19 mars 2023.