Vi önskar alla släktingar en riktigt solig, skön och glad påsk!

We wish all relatives sunshine, good times and a very happy Easter!

Styrelsen Spinnel-Anna släktförening/The board of Spinnel-Anna family Association: Ove P, Jan-Åke K, Britta S, Sofie J, Karl M. 

Påskbjörk. Easter birchtree.