Det främsta syfte med föreningen är att stärka släktbanden mellan ättlingar i USA, Kanada och Sverige. Så att alla släktingar kan känna gemenskap, glädje och stolthet i att vara en del av Spinnel-Anna släkten. 

En annan av våra viktigaste uppgifter är att hålla vårt digitala släktregister uppdaterat. Registret byggs av frivilligt insända uppgifter. Så kom gärna ihåg att skicka in uppdateringar när något viktigt händer i din familj. Medlemskapet kostar 100 kronor/år/familj. Lägg till 50 kronor om du vill få tillgång till släktregistret.

När du bestämt dig för att bidra till föreningens fortsatta arbete och vill bli medlem i släktföreningen och/eller vill berätta om viktiga händelser i din familj, är du välkommen att höra av dig via info@spinnelanna.se.

Läs mer:

Bli medlem

Släktregistret

Lysande svampar i Vänortsparken november 2023.