Vi önskar alla släktingar sköna och vilsamma helgdagar. Kom ihåg att släcka jule-ljusen.

We wish all relatives a joyous holiday. Remeber to turn out the candels!

Styrelsen Spinnel-Anna släktförening/The board of Spinnel-Anna family Association: Ove P, Jan-Åke K, Britta S, Sofie J, Karl M. 

En älg gjord av ljusslingor.
Ljusälgen på Rådhustorget i Umeå. The picture is showing a moose made of lights.