Kom, umgås och prata minnen! Familjen Nordlander ordnar en släktträff i Bystugan i Rättvik 27-29 maj 2022. Utgångspunkten är Helga och Ludvig Nordlander och det är deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn med respektive som bjudits in. Familjen räknar med cirka 35 deltagare i alla åldrar, från drygt 90 år till spädbarn. Det är 21 år sen sist så alla känner att det är det dags att träffas igen. Fokus för årets träff är framför allt att umgås men det blir också genomgång av släktträdet, visning av bilder och visning av en del filmer från sent 50-tal fram till idag.

Många i familjen Nordlander är också ättlingar till Spinnel-Anna och flera av dem är medlemmar i Spinnel-Annas släktförening, www.spinnelanna.se

För mer information om Familjen Nordlanders släktträff vänligen kontakta Sverker Nordlander sverker.nordlander@gmail.com

Byastugan i Rättvik
Byastugan i Rättvik.