Björn Kjellsson har hastigt avlidit. Vi vill hedra hans minne och tacka för Björns förtjänstfulla insatser under många år i Spinnel-Anna släktförening, bland annat som ordförande. Våra tankar går till hans anhöriga.

Styrelsen Spinnel-Anna släktförening