Planeringsgruppen i USA för släktträffen siktar in sig på att ta nya tag i januari 2021. För att se om det är möjligt att genomföra en träff med preliminära datum 15-19 juli. Beslutet om det blir av eller inte beror på hur spridningen av coronviruset och vaccinationsprogrammen fortlöper och hur många som är intresserade.